Probas de avaliación en competencias clave para acceder a certificados de profesionalidade

RESOLUCIÓN do 27 de febreiro de 2017, da Dirección de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidad de nivel 2 e 3 de cualificación.

Competencias clave que se convocan:

  • Comunicación en lingua galega
  • Comunicación en lingua castelá
  • Comunicación en lingua estranxeira
  • Competencia matemática

Presentación de solucitudes e Prazo:

Do 8 de marzo ao 24 de marzo de 2017.

Calendario do procedemento
Publicación da lista provisional de admitidos: 24 de abril de 2017
Presentación de alegacións: Ata o 28 de abril de 2017
Publicación da lista definitiva de admitidos: 10 de maio de 2017
Realización das probas: sábado día 13 de maio de 2017
Publicación dos resultados provisionais das probas: 8 de xuño de 2017
Presentación de reclamacións: Ata o 14 de xuño de 2017
Publicación dos resultados definitivos das probas: 28 de xuño de 2017

Máisinformación: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170307/AnuncioG0424-010317-4_gl.html

Documento completo: AnuncioG0424-010317-4_gl

Autor: CDL O Torron

Compartir este artigo en