PROBA PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHAREL

RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesiona e  Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de 20 anos e se ditan instrucións para a súa realización.

O prazo de presentación de solicitudes será entre o 25 de febreiro e o 11 de marzo de 2019.

Para máis información:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190130/AnuncioG0534-180119-0001_gl.html

Autor: CDL O Torron

Compartir este artigo en