Aula mentor

aulamentor_1          aulamentor_2

Aula Mentor é unha iniciativa de formación aberta, flexible e a través de internet dirixida a persoas adultas que desexen ampliar as súas competencias persoais e profesionais. A iniciativa está promovida polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte en colaboración con outras institucións públicas e privadas tanto nacionais coma internacionais.

Aprendizaxe ao longo da vida! www.aulamentor.es