Aula mentor

aulamentor_1          aulamentor_2

Aula Mentor é unha iniciativa de formación aberta, flexible e a través de internet dirixida a persoas adultas que desexen ampliar as súas competencias persoais e profesionais. A iniciativa está promovida polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte en colaboración con outras institucións públicas e privadas tanto nacionais coma internacionais.

Aprendizaxe ao longo da vida! www.aulamentor.es

 

Máis información

Administradores da Aula Mentor do Concello de Salceda de Caselas:

Claudio González Vaqueiro. Tel. 986 347 864

Humberto Rey González. Tel. 986 340 543

E-mail: salcedadecaselas@aulamentor.es

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

A continuación adxuntamos as últimas novas en formación Aula Mentor.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Curso a distancia “INICIACIÓN A INTERNET” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Publicado por on 8:40 a.m. en Aula mentor, Novas | Comentarios desactivados en Curso a distancia “INICIACIÓN A INTERNET” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Curso a distancia “INICIACIÓN A INTERNET” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

    Con este curso preténdese que os alumnos se familiaricen con Internet; permitindo ademais que se adquiran as habilidades necesarias no uso de navegadores, correos electrónicos, redes sociais, grupos de noticias, blogs, aplicacións multimedia en liña, páxinas webs e manexo de documentos compartidos tan necesarios nos nosos días. Os destinatarios do curso son usuarios iniciados en Internet que necesiten coñecer as posibilidades que ofrece a rede. O curso realízase integramente a distancia a través de Internet. Unha vez finalizadas todas as actividades obrigatorias o alumno debe realizar unha proba presencial na Aula Mentor cuxa superación obtense un certificado de aproveitamento de 110 horas. O curso organízase entorno a unidades de aprendizaxe e actividades de envío paulatino e secuencial ó titor para a súa avaliación.   Matrícula A matrícula debe realizarse no CDL O Torrón de Salceda de Caselas.  Non existen prazos xa que a matrícula está aberta durante todo o ano excepto o mes de agosto. É recomendable acudir á aula para coñecer o funcionamento de Aula Mentor, así como para ver os contidos do curso antes de realizar a matrícula. O prezo do curso e actualmente de 24€ mensuais (poden existir lixeiras variacións nalgunhas aulas). A matrícula inicial é, en xeral, de dous meses salvo nos cursos con certificación de 30 horas que é dun mes. A duración do curso é  variable segundo a dedicación e experiencia previa do alumno, pero cada curso ten unha duración mínima en función do número de entregas ó titor. Unha vez que o alumno finaliza todas as actividades do curso,  previa autorización do seu titor, pode presentarse a exame e obter un certificado de aproveitamento se o supera.   Máis información acerca do curso: https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/uploads/img_cursos/INICIAC_INTERNET_mayo2015.pdf Outros cursos dispoñibles: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor Páxina oficial: ...

ler máis

Curso a distancia “PROCESOS DE XESTIÓN DE CALIDADE NA HOSTALERÍA E TURISMO” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Publicado por on 10:26 a.m. en Aula mentor, Novas | Comentarios desactivados en Curso a distancia “PROCESOS DE XESTIÓN DE CALIDADE NA HOSTALERÍA E TURISMO” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Curso a distancia  “PROCESOS DE XESTIÓN DE CALIDADE NA HOSTALERÍA E TURISMO” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

  Os responsables das organizacións turísticas preocúpanse por implementar procedementos de mellora da calidade nos seus procesos, o que lles permite posicionarse dunha forma vantaxosa na relación á competencia. O amplo conxunto de actividades e factores que forman o sector turístico, require un tratamento de calidade moi particular, pola variedade e complexidade das interaccións que se producen entre a oferta e os turistas, máis aló das organizacións prestatarias dos servizos (hoteis, restaurantes), e incluíndo o entorno e o contexto no que se produce a prestación do servizo. Trátase dun curso destinado a aquelas persoas interesadas no sector da intermediación turística: axencias de viaxes e minoristas, oficinas de información turística, centrais de reservas, operadores profesionais de congresos, etc.. e no coñecemento e implantación de sistemas de mellora e calidade   Matrícula A matrícula debe realizarse no CDL O Torrón de Salceda de Caselas.  Non existen prazos xa que a matrícula está aberta durante todo o ano excepto o mes de agosto. É recomendable acudir á aula para coñecer o funcionamento de Aula Mentor, así como para ver os contidos do curso antes de realizar a matrícula. O prezo do curso e actualmente de 24€ mensuais (poden existir lixeiras variacións nalgunhas aulas). A matrícula inicial é, en xeral, de dous meses salvo nos cursos con certificación de 30 horas que é dun mes. A duración do curso é  variable segundo a dedicación e experiencia previa do alumno, pero cada curso ten unha duración mínima en función do número de entregas ó tutor. Unha vez que o alumno finaliza todas as actividades do curso,  previa autorización do seu tutor, pode presentarse a examen e obter un certificado de aproveitamento se o supera.   Máis información acerca do curso: https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/uploads/img_cursos/GEST_CALIDAD_HOSTELERIA&TURISMO_mayo2015.pdf  Outros cursos dispoñibles: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor Páxina oficial: ...

ler máis

Curso a distancia  “PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Publicado por on 1:27 p.m. en Aula mentor, Novas | Comentarios desactivados en Curso a distancia  “PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Curso a distancia  “PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

  O curso básico de “Prevención de Riscos Laborais” supón a porta de entrada ao mundo da prevención para aplicar certos conceptos de prevención na práctica diaria e incluso, para abrir unha posible vía de especialización profesional. Os obxectivos principais deste curso son: Capacitar o participante para o desempeño das funcións do nivel básico de Prevención de Riscos Laborais conforme o establecido no Reglamento de Servizos de Prevención. Dar a coñecer os dereitos e deberes dos traballadores e empresarios na materia preventiva, así como a reglamentación básica aplicable nos respectivos postos de traballo. É un curso destinado a persoas de todas as idades. Traballadores e titulares das empresas. Persoas que teñen que responsabilizarse da Prevención de Riscos en pequenas empresas ou teñen que colaborar como Técnicos  de Nivel Básico cos Servizos de Prevención.   Matrícula A matrícula debe realizarse no CDL O Torrón de Salceda de Caselas.  Non existen prazos xa que a matrícula está aberta durante todo o ano excepto o mes de agosto. É recomendable acudir á aula para coñecer o funcionamento de Aula Mentor, así como para ver os contidos do curso antes de realizar a matrícula. O prezo do curso e actualmente de 24€ mensuais (poden existir lixeiras variacións nalgunhas aulas). A matrícula inicial é, en xeral, de dous meses salvo nos cursos con certificación de 30 horas que é dun mes. A duración do curso é  variable segundo a dedicación e experiencia previa do alumno, pero cada curso ten unha duración mínima en función do número de entregas ó tutor. Unha vez que o alumno finaliza todas as actividades do curso,  previa autorización do seu tutor, pode presentarse a examen e obter un certificado de aproveitamento se o supera.   Máis información acerca do curso: https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/uploads/img_cursos/PREV_RIESGOS_LABS_mayo2015.pdf Outros cursos dispoñibles: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor Páxina oficial: ...

ler máis

Curso a distancia de “EXCEL” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Publicado por on 10:11 a.m. en Aula mentor, Novas | Comentarios desactivados en Curso a distancia de “EXCEL” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Curso a distancia de “EXCEL” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

  Este curso a distancia é unha guía avanzada sobre as ferramentas que posúe a folla de cálculo máis potente do mercado e a máis utilizada nas empresas, Administración Pública e usuarios particulares. Ao final do curso dominaranse as ferramentas de organización, análise e presentación de datos, a creación de táboas e gráficos dinámicos, intercambiar e reutilizar información de distintos programas de Office, compartir documentos a través da Web, crear as súas propias macros e protexer os ficheiros xerados en Excel. O curso va dirixido a todas aquelas persoas que necesiten dominar o programa Excel: estudantes de bacharelato o universitarios, opositores, profesionais o administrativos que necesiten manexar volumes de datos importantes.   Matrícula A matrícula debe realizarse no CDL O Torrón de Salceda de Caselas.  Non existen prazos xa que a matrícula está aberta durante todo o ano excepto o mes de agosto. É recomendable acudir á aula para coñecer o funcionamento de Aula Mentor, así como para ver os contidos do curso antes de realizar a matrícula. O prezo do curso e actualmente de 24€ mensuais (poden existir lixeiras variacións nalgunhas aulas). A matrícula inicial é, en xeral, de dous meses salvo nos cursos con certificación de 30 horas que é dun mes. A duración do curso é  variable segundo a dedicación e experiencia previa do alumno, pero cada curso ten unha duración mínima en función do número de entregas ó tutor. Unha vez que o alumno finaliza todas as actividades do curso,  previa autorización do seu tutor, pode presentarse a examen e obter un certificado de aproveitamento se o supera.   Máis información acerca do curso: https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/uploads/img_cursos/EXCEL_mayo2015.pdf   Outros cursos dispoñibles: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor Páxina oficial:  http://www.aulamentor.es/...

ler máis

Curso “CONTRATACIÓN LABORAL” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Publicado por on 8:22 a.m. en Aula mentor, Novas | Comentarios desactivados en Curso “CONTRATACIÓN LABORAL” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Curso “CONTRATACIÓN LABORAL” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

  A finalidade de este curso é ofrecer unha visión completa da vida das relacións laborais na empresa, desde a normativa aplicable, nacemento dos contratos e diversas vicisitudes (modificación e suspensión) ata a súa extinción, destacando tamén pola súa importancia o tratamento e protección dos datos persoais dos traballadores por parte da empresa. Está dirixido a aquelas persoas interesadas no coñecemento das relacións laborais na empresa. Para realizar este curso non é necesario ter coñecementos previos xa que, coa realización do mesmo, se adquirirá unha visión do conxunto sobre o funcionamento das relacións laborais. A súa vez, os alumnos/as que teñan coñecementos previos poderán profundizar e adquirir un coñecemento máis extenso sobre as prestacións do sistema. O curso realizase integramente a distancia a través de Internet. Unha vez finalizadas todas as actividades obrigatorias o alumno debe realizar unha proba presencial na aula Mentor cuxa superación obtén un certificado de aproveitamento de 60 horas. O curso organízase entorno a unidades de aprendizaxe e actividades de envío paulatino e secuencial ao titor para a súa avaliación.   Matrícula A matrícula debe realizarse no CDL O Torrón de Salceda de Caselas.  Non existen prazos xa que a matrícula está aberta durante todo o ano excepto o mes de agosto. É recomendable acudir á aula para coñecer o funcionamento de Aula Mentor, así como para ver os contidos do curso antes de realizar a matrícula. O prezo do curso e actualmente de 24€ mensuais (poden existir lixeiras variacións nalgunhas aulas). A matrícula inicial é, en xeral, de dous meses salvo nos cursos con certificación de 30 horas que é dun mes. A duración do curso é  variable segundo a dedicación e experiencia previa do alumno, pero cada curso ten unha duración mínima en función do número de entregas ó tutor. Unha vez que o alumno finaliza todas as actividades do curso,  previa autorización do seu tutor, pode presentarse a exame e obter un certificado de aproveitamento se o supera.   Máis información acerca do curso: https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/uploads/img_cursos/diptico_contratacion_laboral.pdf Outros cursos dispoñibles: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor Páxina oficial: ...

ler máis

Curso “XESTIÓN DE PEDIDOS E STOCK” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Publicado por on 8:46 a.m. en Aula mentor, Novas | Comentarios desactivados en Curso “XESTIÓN DE PEDIDOS E STOCK” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Curso “XESTIÓN DE PEDIDOS E STOCK” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

  Este curso está destinado a aquelas persoas que traballan ou están interesadas en desenvolver a súa actividade profesional no ámbito da loxística, a xestión e coordinación das operacións do almacén. En concreto esta formación capacita ao alumno para recoñecer e aplicar técnicas de organización das actividades en distintos tipos de almacén, xestionar os procesos de preparación de pedidos, elaborar inventarios aplicando técnicas de control de existencias, aplicar procedementos de corrección  para as incidencias propias do proceso de almacenaxe de mercancías e utilizar sistemas e aplicacións informáticas de xestión de almacéns. O curso está dirixido a calquera persoa que desexe adentrarse na esfera da xestión do aprovisionamento e aprender sobre a organización do almacén de una empresa de forma práctica. Será de gran apoio e formación se desexas: -Formarte nunha profesión innovadora que te apasionará -Convertirte nun experto da disciplina que moi poucos profesionais dominan. -Especializarte nunha área demandada e con futuro nas empresas. -Ser o apoio fundamental dos Directivos e Mandos Intermedios de comerciañización nas empresas.   Matrícula A matrícula debe realizarse no CDL O Torrón de Salceda de Caselas.  Non existen prazos xa que a matrícula está aberta durante todo o ano excepto o mes de agosto. É recomendable acudir á aula para coñecer o funcionamento de Aula Mentor, así como para ver os contidos do curso antes de realizar a matrícula. O prezo do curso e actualmente de 24€ mensuais (poden existir lixeiras variacións nalgunhas aulas). A matrícula inicial é, en xeral, de dous meses salvo nos cursos con certificación de 30 horas que é dun mes. A duración do curso é  variable segundo a dedicación e experiencia previa do alumno, pero cada curso ten unha duración mínima en función do número de entregas ó tutor. Unha vez que o alumno finaliza todas as actividades do curso,  previa autorización do seu tutor, pode presentarse a exame e obter un certificado de aproveitamento se o supera.   Máis información acerca do curso: https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/uploads/img_cursos/Pedidos%20y%20Stock_diptico.pdf Outros cursos dispoñibles: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor Páxina oficial: ...

ler máis

Curso “ATENCIÓN HIXIÉNICO-SANITARIA DE PERSOAS DEPENDENTES” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Publicado por on 11:45 a.m. en Aula mentor, Novas | Comentarios desactivados en Curso “ATENCIÓN HIXIÉNICO-SANITARIA DE PERSOAS DEPENDENTES” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Curso  “ATENCIÓN HIXIÉNICO-SANITARIA DE PERSOAS DEPENDENTES” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

  O contido do curso pretende conseguir as competencias relacionadas coa atención hixIénica e sanitaria que é necesario dispensar as persoas dependentes no seu domicilio, e por isto o alumno encontrará: Textos para cada unidade coas explicacións teóricas necesarias que sustentan a base da práctica diaria na atención e os coidados. Elementos procedimentais, actividades e exercicios, cos que o alumno poderá repasar as unidades e desenvolver casos prácticos próximos á realidade que se encontrará no quefacer diario do seu traballo. Para iso, o curso ofrece unha metodoloxía destinada a que cada alumno sexa capaz de desenvolver as ferramentas necesarias e adquirir os coñecementos teóricos e prácticos imprescindibles para planificar e desenvolver con autonomía as actividades diarias relacionadas coa hixiene e o coidado persoal a persoas con diferentes necesidades e grados de dependencia.   Este curso vai dirixido a persoas que queiran derivar a súa actividade profesional cara o ámbito sanitario e especialmente cara o desenvolvemento de actuacións destinadas ao cuidado e a atención a persoas dependentes no seu domicilio. Tamén para aquelas persoas que estean actuando como coidadores informais e que necesiten ampliar os seus coñecementos relacionados coas persoas maiores, a súas patoloxías, a súas necesidades de atención e apoio bio-psico-social, así como a identificar as súas propias necesidades de autocoidado.   Matrícula A matrícula debe realizarse no CDL O Torrón de Salceda de Caselas.  Non existen prazos xa que a matrícula está aberta durante todo o ano excepto o mes de agosto. É recomendable acudir á aula para coñecer o funcionamento de Aula Mentor, así como para ver os contidos do curso antes de realizar a matrícula. O prezo do curso e actualmente de 24€ mensuais (poden existir lixeiras variacións nalgunhas aulas). A matrícula inicial é, en xeral, de dous meses salvo nos cursos con certificación de 30 horas que é dun mes. A duración do curso é  variable segundo a dedicación e experiencia previa do alumno, pero cada curso ten unha duración mínima en función do número de entregas ó tutor. Unha vez que o alumno finaliza todas as actividades do curso,  previa autorización do seu tutor, pode presentarse a exame e obter un certificado de aproveitamento se o supera.   Máis información acerca do curso: https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/uploads/img_cursos/atencion%20hig-sanitaria.pdf Outros cursos dispoñibles: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor Páxina oficial: ...

ler máis

Curso “INICIACIÓN Á PROGRAMACIÓN” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Publicado por on 9:24 a.m. en Aula mentor, Novas | Comentarios desactivados en Curso “INICIACIÓN Á PROGRAMACIÓN” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Curso  “INICIACIÓN Á PROGRAMACIÓN” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

    Este curso introduce os conceptos básicos da programación de ordenadores seguindo os principios da programación estruturada e modular. A linguaxe utilizada como caso de estudios é o Pascal, moi recomendado desde o punto de vista didáctico, pero tras a superación do curso, os alumnos/as deben adquirir unha visión global da programación que lles permita abordar cun esforzo moderado, a tarefa do estudo de calquera outra linguaxe de programación. Ao mesmo tempo este curso é un bo punto de partida para a Programación Orientada, posto que todos os conceptos e técnicas que se estudan nel forman parte desta. Aconséllaselle como primeiro curso ás persoas que non teñan coñecementos previos de programación. Especialmente recomendado aos alumnos que queiran realizar posteriormente outros curso de programación.   Matrícula A matrícula debe realizarse no CDL O Torrón de Salceda de Caselas.  Non existen prazos xa que a matrícula está aberta durante todo o ano excepto o mes de agosto. É recomendable acudir á aula para coñecer o funcionamento de Aula Mentor, así como para ver os contidos do curso antes de realizar a matrícula. O prezo do curso e actualmente de 24€ mensuais (poden existir lixeiras variacións nalgunhas aulas). A matrícula inicial é, en xeral, de dous meses salvo nos cursos con certificación de 30 horas que é dun mes. A duración do curso é  varible segundo a dedicación e experiencia previa do alumno, pero cada curso ten unha duración mínima en función do número de entregas ó tutor. Unha vez que o alumno finaliza todas as actividades do curso,  previa autorización do seu tutor, pode presentarse a examen e obter un certificado de aproveitamento se o supera.   Máis información acerca do curso: https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/uploads/img_cursos/INIC_PROGRAMAC_mayo2015.pdf Outros cursos dispoñibles: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor Páxina oficial: ...

ler máis

Curso “FUNDAMENTOS DA FOTOGRAFÍA” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Publicado por on 8:42 a.m. en Aula mentor, Novas | Comentarios desactivados en Curso “FUNDAMENTOS DA FOTOGRAFÍA” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Curso “FUNDAMENTOS DA FOTOGRAFÍA” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Neste curso vamos a reflexionar sobre a intención comunicativa que poida ter cada cal ao facer as súas propias fotografías empregando a linguaxe das imaxes. Farase un recorrido polos aspectos teóricos da linguaxe audiovisual e estudarase cada un dos dispositivos técnicos das cámaras fotográficas para o control da imaxe, sen esquecer a iluminación. A intención é educar o ollo de maneira que o fotógrafo sexa capaz de visualizar a foto antes de disparar. O curso vai dirixido a aquelas persoas que queiran ter coñecementos básicos da técnica fotográfica para poder expresarse a través das súas propias imaxes sen depender dos automatismos  das cámaras. Matrícula A matrícula debe realizarse no CDL O Torrón de Salceda de Caselas.  Non existen prazos xa que a matrícula está aberta durante todo o ano excepto o mes de agosto. É recomendable acudir á aula para coñecer o funcionamento de Aula Mentor, así como para ver os contidos do curso antes de realizar a matrícula. O prezo do curso e actualmente de 24€ mensuais (poden existir lixeiras variacións nalgunhas aulas). A matrícula inicial é, en xeral, de dous meses salvo nos cursos con certificación de 30 horas que é dun mes. A duración do curso é  variable segundo a dedicación e experiencia previa do alumno, pero cada curso ten unha duración mínima en función do número de entregas ó tutor. Unha vez que o alumno finaliza todas as actividades do curso,  previa autorización do seu tutor, pode presentarse a examen e obter un certificado de aproveitamento se o supera.   Máis información acerca do curso: https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/uploads/img_cursos/Fundams_Fotografia_dipticoNov2014.pdf Outros cursos dispoñibles: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor Páxina oficial:  http://www.aulamentor.es/...

ler máis

CURSOS GRATUITOS AULA MENTOR

Publicado por on 8:52 a.m. en Aula mentor, Novas | Comentarios desactivados en CURSOS GRATUITOS AULA MENTOR

CURSOS GRATUITOS AULA MENTOR

  La matrícula se podrá realizar de forma gratuita en el CDL O Torrón del 4 al 14 de octubre, contando cada curso con 50 plazas que serán asignadas por riguroso orden de inscripción. La formación comenzará el día 16 de octubre y el plazo para terminar todas las actividades será de dos o tres meses según el curso. Estos cursos no tienen examen presencial y por lo tanto solo se emite el certificado de aprovechamiento o asistencia que emite Cisco en el caso de sus cursos o el certificado que emiten los tutores en el caso del resto. Dado que todos los cursos son gratuitos pero con plazas limitadas, transcurridos 7 días desde el comienzo, aquel alumno que no hayan realizado las tareas determinadas por sus tutores hasta dicha fecha será dado de baja para que su plaza pueda ser ocupada por las personas que, habiéndose matriculado en plazo, no hayan entrado en el cupo de las 50 plazas. Todos los cursos se realizan en la plataforma SGOALV – Aula Mentor en abierto http://www.mecd.es/aulamentor/ aunque la matrícula la gestionarán los administradores en www.aulamentor.es prestando especial atención a que el alumno interesado facilite una dirección de correo electrónico actualizada pues será a través de ella como recibirá las claves de acceso a SGOALV – Aula Mentor en Abierto.   La relación de cursos que se ofertan en esta convocatoria es la siguiente: – Finanzas personales: Planificación, control y gestión. Este curso plantea un sistema de presupuestación y seguimiento de las finanzas familiares, así como alternativas para el ahorro en función de las expectativas del inversor. El curso intenta dar las claves para conseguir una situación financiera sostenible que permita mantener la estabilidad financiera. Este curso tiene una duración de 2 meses. Enlace al díptico – Iniciación a las matemáticas: En este curso se aprenderá y se recordará, desde un nivel accesible, conceptos matemáticos útiles que podemos aplicar en muchos momentos de nuestra vida cotidiana a través del estudio de los números naturales y decimales, la medida del tiempo y de los ángulos, fracciones, proporciones, porcentajes, geometría, técnicas de cálculo e interpretación de gráficas.  Este curso tiene una duración de 2 meses. Enlace al díptico. – Iniciación a la física: En este curso se estudiarán los conceptos y principios fundamentales del método científico, la cinemática (parte de la Física que estudia el movimiento), la dinámica  (parte de la Física que estudia las causas del movimiento) y las diversas formas de energía. Este curso tiene una duración de 2 meses. Enlace al díptico. – Introducción a la Ciberseguridad: En este curso se exploran las cibertendencias, las amenazas y el tema general de la ciberseguridad, aprendiendo a proteger la privacidad en línea para conocer más sobre los desafíos que afrontan las empresas, los gobiernos y las instituciones educativas. Duración del curso 2 meses. Información del curso – Introducción al Internet de las Cosas: Una primera visión global del Internet de las cosas que pone el enfoque en las oportunidades que este concepto tecnológico puede ofrecer de cara a la empleabilidad y la vida cotidiana. Duración del curso 2 meses  Información del curso – Emprendimiento digital: El camino sinuoso entre la idea y su ejecución exige visión para los negocios, habilidades financieras y, ante todo, la mentalidad adecuada. Duración del curso 2 meses...

ler máis

Curso “XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Publicado por on 8:53 a.m. en Aula mentor, Novas | Comentarios desactivados en Curso “XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Curso “XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

  O curso de Xestión de Recursos Humanos presenta un enfoque eminentemente práctico e ten como obxectivo que os alumnos adquiran unha visión global das principais áreas de actividades que se desenvolven nun departamento de desenvolvemento de recursos humanos (selección, organización, avaliación, retribución, formación) e coñezan algunhas das técnicas que se utilizan con maior frecuencia.   O curso está deseñado para que o poidan realizar tanto alumnos/as que carezan de coñecementos previos de Xestión de Recursos Humanos como aqueles que xa os posúen. Os primeiros conseguirán unha visión global da política de recursos humanos e das principais e máis frecuentes prácticas utilizadas, descubrindo o seu interese real por profundizar nalgunha das súas áreas. Os alumnos que xa conten cun coñecemento parcial dalgunha das áreas poderán profundizar máis no resto e obter unha compresión máis global das súas interrelacións.   Matrícula A matrícula debe realizarse no CDL O Torrón de Salceda de Caselas.  Non existen prazos xa que a matrícula está aberta durante todo o ano excepto o mes de agosto. É recomendable acudir á aula para coñecer o funcionamento de Aula Mentor, así como para ver os contidos do curso antes de realizar a matrícula. O prezo do curso e actualmente de 24€ mensuais (poden existir lixeiras variacións nalgunhas aulas). A matrícula inicial é, en xeral, de dous meses salvo nos cursos con certificación de 30 horas que é dun mes. A duración do curso é  variable segundo a dedicación e experiencia previa do alumno, pero cada curso ten unha duración mínima en función do número de entregas ó tutor. Unha vez que o alumno finaliza todas as actividades do curso,  previa autorización do seu tutor, pode presentarse a examen e obter un certificado de aproveitamento se o supera.   Máis información acerca do curso: https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/uploads/img_cursos/RRHH.pdf Outros cursos dispoñibles: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor Páxina oficial:  http://www.aulamentor.es/...

ler máis

Curso “AUTOCAD” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Publicado por on 10:04 a.m. en Aula mentor, Novas | Comentarios desactivados en Curso “AUTOCAD” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Curso “AUTOCAD” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

  AutoCAD é un programa de Deseño Asistido por Ordenador (DAO) de uso xeral. Coloquialmente, o deseño asistido por ordenador se lle coñece por as súas siglas en inglés: CAD.  Fundamentalmente, os programas de CAD traballan en dous entornos:  bidimensional (2D) y tridimensional (3D). O obxectivo deste curso é describir, estudar e profundizar nas representacións planas o entorno 2D do programa AutoCAD. O manual que se proporciona có curso está referido á versión 2013 do programa, pero pode seguirse sen ningún problema con calquera outra versión de AutoCAD, dende a do 2007 ata a máis recente, que é a de 2013.   Matrícula A matrícula debe realizarse no CDL O Torrón de Salceda de Caselas.  Non existen prazos xa que a matrícula está aberta durante todo o ano excepto o mes de agosto. É recomendable acudir á aula para coñecer o funcionamento de Aula Mentor, así como para ver os contidos do curso antes de realizar a matrícula. O prezo do curso e actualmente de 24€ mensuais (poden existir lixeiras variacións nalgunhas aulas). A matrícula inicial é, en xeral, de dous meses salvo nos cursos con certificación de 30 horas que é dun mes. A duración do curso é  variable segundo a dedicación e experiencia previa do alumno, pero cada curso ten unha duración mínima en función do número de entregas ó tutor. Unha vez que o alumno finaliza todas as actividades do curso,  previa autorización do seu tutor, pode presentarse a examen e obter un certificado de aproveitamento se o supera.   Máis información acerca do curso: https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/uploads/img_cursos/DipticoAutoCAD2013.pdf Outros cursos dispoñibles: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor Páxina oficial: ...

ler máis

Curso “LINGUA DE SIGNOS” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Publicado por on 8:47 a.m. en Aula mentor, Novas | Comentarios desactivados en Curso “LINGUA DE SIGNOS” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Curso   “LINGUA DE SIGNOS” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Con este curso o alumnado adquire as competencias necesarias para desenvolver estratexias comunicativas con calquera persoa xorda e aplicar a lingua de signos en calquera ámbito da vida diaria. A Lingua de Signos Española (LSE) é a lingua natural das persoas xordas, grazas á cal se consegue establecer un canal de información  e de relación co seu entorno social. Consiste nunha serie de signos xestuais articulados coas mans e acompañados de expresións faciais, mirada intencional e movementos corporais dotados de función comunicativa. O curso va dirixido a calquera persoa interesada en coñecer o LSE como un sistema alternativo de comunicación por motivos profesionais, persoais ou para completar a súa formación. O alumno adquire as competencias necesarias para desenvolver estratexias comunicativas con calquera persoa xorda e poderá aplicar LSE en calquera ámbito da vida.   Matrícula A matrícula debe realizarse no CDL O Torrón de Salceda de Caselas.  Non existen prazos xa que a matrícula está aberta durante todo o ano excepto o mes de agosto. É recomendable acudir á aula para coñecer o funcionamento de Aula Mentor, así como para ver os contidos do curso antes de realizar a matrícula. O prezo do curso e actualmente de 24€ mensuais (poden existir lixeiras variacións nalgunhas aulas). A matrícula inicial é, en xeral, de dous meses salvo nos cursos con certificación de 30 horas que é dun mes. A duración do curso é  variable segundo a dedicación e experiencia previa do alumno, pero cada curso ten unha duración mínima en función do número de entregas ó tutor. Unha vez que o alumno finaliza todas as actividades do curso,  previa autorización do seu tutor, pode presentarse a examen e obter un certificado de aproveitamento se o supera.   Máis información acerca do curso: https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/uploads/img_cursos/LSE.pdf Outros cursos dispoñibles: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor Páxina oficial: ...

ler máis

Curso “ESCALAR O PATRÓN MODELO” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Publicado por on 12:15 p.m. en Aula mentor, Novas | Comentarios desactivados en Curso “ESCALAR O PATRÓN MODELO” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Curso   “ESCALAR O PATRÓN MODELO” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

O curso recolle a técnica do Escalado de patróns base e modelos. É un proceso que consiste na extracción dun determinado número de talles a partir dun modelo dado, permitindo así, a fabricación en serie de calquera modelo prototipo deseñado, preservando todas as características orixinais do modelo. É un curso de nivel medio-alto, eminentemente práctico cuxo aprendizaxe progresivo iniciase cos conceptos fundamentais  e os procedementos máis sinxelos da escala, dando paso a través das actividades propostas e guiadas ao nivel completo de formación en esta técnica. Os destinatarios son persoas interesadas no mundo da moda, que teñan nocións de patronaxe e desexen coñecer outras técnicas conducentes á produción de roupa no sector da Confección de prendas para home e muller.   Matrícula A matrícula debe realizarse no CDL O Torrón de Salceda de Caselas.  Non existen prazos xa que a matrícula está aberta durante todo o ano excepto o mes de agosto. É recomendable acudir á aula para coñecer o funcionamento de Aula Mentor, así como para ver os contidos do curso antes de realizar a matrícula. O prezo do curso e actualmente de 24€ mensuais (poden existir lixeiras variacións nalgunhas aulas). A matrícula inicial é, en xeral, de dous meses salvo nos cursos con certificación de 30 horas que é dun mes. A duración do curso é  varible segundo a dedicación e experiencia previa do alumno, pero cada curso ten unha duración mínima en función do número de entregas ó tutor. Unha vez que o alumno finaliza todas as actividades do curso,  previa autorización do seu tutor, pode presentarse a examen e obter un certificado de aproveitamento se o supera.   Máis información acerca do curso: https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/uploads/img_cursos/escalarPatronModelo.pdf Outros cursos dispoñibles: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor Páxina oficial: ...

ler máis

Curso “INSTALADOR ELECTRICISTA” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Publicado por on 8:16 a.m. en Aula mentor, Novas | Comentarios desactivados en Curso “INSTALADOR ELECTRICISTA” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Curso  “INSTALADOR ELECTRICISTA” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

  O contido principal do curso é o Reglamento Electrotécnico para Baixa Tensión (REBT), que é a normativa técnica conforme a cal se realizan as instalacións eléctricas. O material de estudo que se proporciona é o REBT, complementado coa Guía de Aplicación del REBT e os aspectos máis importantes das normas UNE que lle afecta, con comentarios, explicacións e exercicios de exemplo das ITCs máis importantes. Tamén hai unha serie de anexos moi útiles coa información complementaria.   O curso de instalador Electricista está dirixido a aquelas persoas que necesiten coñecer o Reglamento Electrotécnico de Baixa Tensión, estudantes de Ciclos Formativos da Familia Profesional de Electricidade e Electrónica e en xeral, todas as persoas cuxa actividade estea relacionada coas instalacións eléctricas e que necesite unha formación de calidade no REBT.   Matrícula A matrícula debe realizarse no CDL O Torrón de Salceda de Caselas.  Non existen prazos xa que a matrícula está aberta durante todo o ano excepto o mes de agosto. É recomendable acudir á aula para coñecer o funcionamento de Aula Mentor, así como para ver os contidos do curso antes de realizar a matrícula. O prezo do curso e actualmente de 24€ mensuais (poden existir lixeiras variacións nalgunhas aulas). A matrícula inicial é, en xeral, de dous meses salvo nos cursos con certificación de 30 horas que é dun mes. A duración do curso é  varible segundo a dedicación e experiencia previa do alumno, pero cada curso ten unha duración mínima en función do número de entregas ó tutor. Unha vez que o alumno finaliza todas as actividades do curso,  previa autorización do seu tutor, pode presentarse a examen e obter un certificado de aproveitamento se o supera.   Máis información acerca do curso: https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/uploads/img_cursos/INSTALADOR_ELECTRICISTA_mayo2015.pdf Outros cursos dispoñibles: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor Páxina oficial: ...

ler máis

Curso “PHOTOSHOP” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Publicado por on 9:50 a.m. en Aula mentor, Novas | Comentarios desactivados en Curso “PHOTOSHOP” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Curso “PHOTOSHOP” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

  Neste curso desenvólvense os procesos de edición de fotografías dixitais con Photoshop de forma clara e sinxela para lograr un tratamento fotográfico profesional. Ao finalizar o curso, o alumnado dominará diferentes técnicas de traballo dirixidas á edición básica e a obtención de diferentes efectos especiais e fotocomposicións Está dirixido a todos os afeccionados á fotografía que queiran iniciarse na edición de fotografías dixitais e a obtención de diferentes efectos.   Matrícula A matrícula debe realizarse no CDL O Torrón de Salceda de Caselas.  Non existen prazos xa que a matrícula está aberta durante todo o ano excepto o mes de agosto. É recomendable acudir á aula para coñecer o funcionamento de Aula Mentor, así como para ver os contidos do curso antes de realizar a matrícula. O prezo do curso e actualmente de 24€ mensuais (poden existir lixeiras variacións nalgunhas aulas). A matrícula inicial é, en xeral, de dous meses salvo nos cursos con certificación de 30 horas que é dun mes. A duración do curso é  varible segundo a dedicación e experiencia previa do alumno, pero cada curso ten unha duración mínima en función do número de entregas ó tutor. Unha vez que o alumno finaliza todas as actividades do curso,  previa autorización do seu tutor, pode presentarse a examen e obter un certificado de aproveitamento se o supera.   Máis información acerca do curso: https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/uploads/img_cursos/PHOTOSHOP_BASICO.pdf Outros cursos dispoñibles: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor Páxina oficial: ...

ler máis

AULA MENTOR – Convocatoria CCNA y Linux Essentials 2018/2019

Publicado por on 2:18 p.m. en Aula mentor, Novas | Comentarios desactivados en AULA MENTOR – Convocatoria CCNA y Linux Essentials 2018/2019

AULA MENTOR – Convocatoria CCNA y Linux Essentials 2018/2019

  Ya tenemos disponibles las fechas relacionadas con la convocatoria Cisco CCNA y Linux Essentials de septiembre de 2018.   Cisco CCNA La convocatoria de septiembre de 2018 estará activa desde el 3 al 7 de septiembre (ambos inclusive). Posteriormente todas las matrículas se modificarán para que la fecha de inicio sea en todas la misma (3 de septiembre). Las actividades docentes del curso comienzan el 10 de septiembre por lo que los alumnos recibirán los datos de acceso a la plataforma NetAcad durante la semana del 3-9 de septiembre. En esta ocasión, se ofrece el itinerario Cisco CCNA6 módulos 1, 2, 3 y 4. Ya están disponibles las planificaciones en la web: https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/mentor.php/areasCursosWeb/mostrarCursos?idArea=90 Os recordamos que para cursar un módulo Cisco hay que haber superado previamente los módulos anteriores y que cada módulo tienen una duración de cinco meses, por lo que no gozan de la flexibilidad del resto de la oferta formativa. Los alumnos que deseen completar cada módulo deben mantener activa su matrícula durante los señalados cinco meses, partiendo de una matrícula inicial de dos meses y pudiendo recargar el resto en una única operación al inicio o de manera paulatina mes a mes para evitar la pérdida de lo invertido en el caso de abandono.   Linux Essentials Además se realiza una nueva convocatoria de “Linux Essentials”, curso de introducción sobre el sistema operativo Linux que ha sido desarrollado por NDG y que se imparte en la Academia de Cisco. Este curso tiene una duración de 4 meses, durante los cuales es necesario tener activa la matrícula permanentemente. La planificación se puede consultar en la web. Las fechas de matrícula son del 3 al 21 de septiembre. Posteriormente todas las matrículas se modificarán para que la fecha de inicio sea en todas la misma (24 de septiembre). Las actividades docentes del curso comienzan el 1 de octubre por lo que los alumnos recibirán los datos de acceso a la plataforma NetAcad durante la semana del 24-28 de septiembre.   Más información acerca de los cursos:  https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/uploads/img_cursos/Cisco_Linux_Essentials_.pdf https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/uploads/img_cursos/Cisco_CCNA6_modulo1.pdf    Página oficial: http://www.aulamentor.es/...

ler máis

Curso “LINUX ESSENTIALS” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Publicado por on 8:58 a.m. en Aula mentor, Novas | Comentarios desactivados en Curso “LINUX ESSENTIALS” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Curso  “LINUX ESSENTIALS” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

  Linux Essentials é un curso de introdución sobre o sistema operativo Linux que foi desenvolvido por NDG. Cada vez é máis importante coñecer este sistema operativo amplamente estendido no mundo dos servidores de Internet, nalgúns equipos de usuario, en teléfonos de última xeración, en equipos de seguridade nun longo etcétera de sistemas. O alumno fará prácticas cunha máquina virtual desde o comezo do curso. Está dirixido a persoas interesadas no mundo da administración dos sistemas.   Matrícula A matricula se activará nas semanas previas ás convocatorias de setembro e febreiro. Ao efectuar a matrícula nun Aula Mentor reservase a súa praza, non obstante a data de alta efectiva será a que sinale a planificación do curso. A diferenza co resto dos cursos de Aula Mentor implica que o alumno non pode facer o curso no tempo que queira senón que se segue unha planificación inicial. Trátase de cursos moi extensos, complexos e cuxo deseño fai inviable un ritmo personalizado para cada alumno. O alumno debe renovar paulatinamente a matrícula ata completar os 4 meses necesarios, salvo que decida abandonar. A matrícula debe realizarse no CDL O Torrón de Salceda de Caselas.   O prezo do curso e actualmente de 24€ mensuais (poden existir lixeiras variacións nalgunhas aulas). A matrícula inicial é, en xeral, de dous meses salvo nos cursos con certificación de 30 horas que é dun mes.     Máis información acerca do curso: https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/uploads/img_cursos/Cisco_Linux_Essentials_.pdf Outros cursos dispoñibles: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor Páxina oficial: ...

ler máis

Curso “CISCO CCNA 6” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Publicado por on 8:42 a.m. en Aula mentor, Novas | Comentarios desactivados en Curso “CISCO CCNA 6” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Curso “CISCO CCNA 6” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

  O obxectivo do curso é presentar os conceptos e tecnoloxías básicos de rede. Este material do curso en liña axudaralle a desenvolver as competencias necesarias para planificar e implementar redes pequenas cunha variedade de aplicacións. Pode empregar un smartphone, unha tablet PC, un ordenador portátil ou un de escritorio para acceder ao curso, participar nos debates co seu instrutor, consultar as súas cualificacións, ler ou revisar textos e prácticas con medios interactivos. Os destinatarios son alumnos que cursaron ciclos formativos de informática, universitarios con coñecementos avanzados no uso de ordenadores, profesionais habituados a usar ordenadores e con capacidades analíticas e persoas cun profundo interese no mundo das redes de ordenadores.   Matrícula A matricula se activará nas semanas previas ás convocatorias de setembro e febreiro. Ao efectuar a matrícula nun Aula Mentor  reservase a súa praza, non obstante a data de alta efectiva será a que sinale a planificación do curso. A convocatoria de setembro estará activa desde o 3 ata o 7 de setembro (ambos inclusive). A diferenza co resto dos cursos de Aula Mentor implica que o alumno non pode facer o curso no tempo que queira senón que se segue unha planificación inicial. Trátase de cursos moi extensos, complexos e cuxo deseño fai inviable un ritmo personalizado para cada alumno. O alumno debe renovar paulatinamente a matrícula ata completar os 5 meses necesarios, salvo que decida abandonar. A matrícula debe realizarse no CDL O Torrón de Salceda de Caselas.   O prezo do curso e actualmente de 24€ mensuais (poden existir lixeiras variacións nalgunhas aulas). A matrícula inicial é, en xeral, de dous meses salvo nos cursos con certificación de 30 horas que é dun...

ler máis

Curso “DESENVOLVEMENTO DE APPS PARA ANDROID” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Publicado por on 9:40 a.m. en Aula mentor, Novas | Comentarios desactivados en Curso “DESENVOLVEMENTO DE APPS PARA ANDROID” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Curso “DESENVOLVEMENTO DE APPS PARA ANDROID” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

    Curso   “DESENVOLVEMENTO DE APPS PARA ANDROID” de Aula Mentor en Salceda de Caselas O curso de Iniciación a Android está dirixido a aquelas persoas interesadas en aprender esta linguaxe de programación para executar aplicacións para dispositivos persoais tales como teléfonos, tabletas, etc.   Matrícula A matrícula debe realizarse no CDL O Torrón de Salceda de Caselas.  Non existen prazos xa que a matrícula está aberta durante todo o ano excepto o mes de agosto. É recomendable acudir ó aula para coñecer o funcionamento de Aula Mentor, así como para ver os contidos do curso antes de realizar a matrícula. O prezo do curso e actualmente de 24€ mensuais (poden existir lixeiras variacións nalgunhas aulas). A matrícula inicial é, en xeral, de dous meses salvo nos cursos con certificación de 30 horas que é dun mes. A duración do curso é  varible segundo a dedicación e experiencia previa do alumno, pero cada curso ten unha duración mínima en función do número de entregas ó tutor. Unha vez que o alumno finaliza todas as actividades do curso,  previa autorización do seu tutor, pode presentarse a examen e obter un certificado de aproveitamento se o supera.   Máis información acerca do curso: https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/uploads/img_cursos/Android.pdf Outros cursos dispoñibles: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor Páxina oficial:  http://www.aulamentor.es/...

ler máis

Curso “HABILIDADES DE VENTA” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Publicado por on 8:21 a.m. en Aula mentor, Novas | Comentarios desactivados en Curso “HABILIDADES DE VENTA” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Curso “HABILIDADES DE VENTA” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

  O curso “Habilidades de Venta” desenvolve  nos alumnos un amplo sentido comercial que lles permite formarse como comerciais coñecendo e aplicando as técnicas adecuadas para cada cliente, planificando mellor as súas actividades e os seus recursos. Así mesmo,  os conceptos e explicacións teóricas que proporciona o manual combínanse coa búsqueda e obtención de información do exterior e a análise da mesma, guiado e asesorado polo titor. Ó comezar o curso, o alumno disporá dun amplo abanico de recursos para coñecer ós clientes, planificar as ventas, establecer prezos e responder ás necesidades do mercado.   Matrícula A matrícula debe realizarse no CDL O Torrón de Salceda de Caselas.  Non existen prazos xa que a matrícula está aberta durante todo o ano excepto o mes de agosto. É recomendable acudir ó aula para coñecer o funcionamento de Aula Mentor, así como para ver os contidos do curso antes de realizar a matrícula. O prezo do curso e actualmente de 24€ mensuais (poden existir lixeiras variacións nalgunhas aulas). A matrícula inicial é, en xeral, de dous meses salvo nos cursos con certificación de 30 horas que é dun mes. A duración do curso é  varible segundo a dedicación e experiencia previa do alumno, pero cada curso ten unha duración mínima en función do número de entregas ó tutor. Unha vez que o alumno finaliza todas as actividades do curso,  previa autorización do seu tutor, pode presentarse a examen e obter un certificado de aproveitamento se o supera.   Máis información acerca do curso: https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/uploads/img_cursos/Habilidades%20venta.pdf Outros cursos dispoñibles: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor Páxina oficial: ...

ler máis

Curso“ATENCIÓN XERIÁTRICA” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Publicado por on 8:34 a.m. en Aula mentor, Novas | Comentarios desactivados en Curso“ATENCIÓN XERIÁTRICA” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Curso“ATENCIÓN XERIÁTRICA” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

  O curso de “Atención Xeriátrica” de Aula Mentor ten como tema principal o coidado do anciano. Inclúe o estudo da vellez, os cambios que se producen nesa etapa da vida, os problemas máis frecuentes, así como os procedementos e técnicas necesarios para unha adecuada atención nesta etapa da vida.   Matrícula A matrícula debe realizarse no CDL O Torrón de Salceda de Caselas.  Non existen prazos xa que a matrícula está aberta durante todo o ano excepto o mes de agosto. É recomendable acudir ó aula para coñecer o funcionamento de Aula Mentor, así como para ver os contidos do curso antes de realizar a matrícula. O prezo do curso e actualmente de 24€ mensuais (poden existir lixeiras variacións nalgunhas aulas). A matrícula inicial é, en xeral, de dous meses salvo nos cursos con certificación de 30 horas que é dun mes. A duración do curso é  varible segundo a dedicación e experiencia previa do alumno, pero cada curso ten unha duración mínima en función do número de entregas ó tutor. Unha vez que o alumno finaliza todas as actividades do curso,  previa autorización do seu tutor, pode presentarse a examen e obter un certificado de aproveitamento se o supera.   Máis información acerca do curso: https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/uploads/img_cursos/AT_GERIATRICA_mayo2015.pdf Outros cursos dispoñibles: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor Páxina oficial:  http://www.aulamentor.es/...

ler máis

AULA MENTOR EN SALCEDA DE CASELAS

Publicado por on 11:36 a.m. en Aula mentor, Novas | Comentarios desactivados en AULA MENTOR EN SALCEDA DE CASELAS

    Aula Mentor é unha iniciativa de formación aberta, flexible e a través de Internet dirixida a persoas adultas que desexen ampliar as súas competencias persoais e profesionais. A iniciativa está promovida polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte en colaboración con outras institucións públicas e privadas tanto nacionais coma internacionais. Os obxectivos desta iniciativa céntranse en proporcionar unha alternativa en materia de formación á poboación adulta que non ten a oportunidade de asistir á oferta presencial e o seu ritmo de aprendizaxe e/ou dedicación precisa dun sistema totalmente flexible sen estar suxeito a ningún tipo de horarios e plazos. A oferta formativa materializase no conxunto de cursos en permanente actualización, organizados en áreas formativas e deseñados e adaptados ás características dos potenciais destinatarios e da modalidade de ensino.   Matrícula   A matrícula debe realizarse no CDL O Torrón de Salceda de Caselas.  Non existen prazos xa que a matrícula está aberta durante todo o ano excepto o mes de agosto. É recomendable acudir á aula para coñecer o funcionamento de Aula Mentor, así como para ver os contidos do curso antes de realizar a matrícula. O prezo do curso é actualmente de 24€ mensuais (poden existir lixeiras variacións nalgunhas aulas). A matrícula inicial é, en xeral, de dous meses salvo nos cursos con certificación de 30 horas que é dun mes. A duración do curso é  variable segundo a dedicación e experiencia previa do alumno, pero cada curso ten unha duración mínima en función do número de entregas ó tutor. Unha vez que o alumno finaliza todas as actividades do curso,  previa autorización do seu tutor, pode presentarse a examen e obter un certificado de aproveitamento se o supera.   Cursos Mentor dispoñibles: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor Máis información en http://www.aulamentor.es/...

ler máis

Curso gratuito “Administrador de SaleForce”, Aula Mentor

Publicado por on 11:05 a.m. en Aula mentor | Comentarios desactivados en Curso gratuito “Administrador de SaleForce”, Aula Mentor

Os anunciamos una nueva convocatoria del curso gratuito de “Administrador de SaleForce”. Este curso está dirigido a cualquier persona que tenga interés en aprender acerca de procesos de ventas o de herramientas empresariales desde el punto de vista tecnológico. Aunque no es necesaria la realización previa del curso de Aula Mentor “Introducción a Salesforce”, facilita la gestión de la plataforma. El plazo de matrícula estará disponible del 7 al 15 de mayo, o bien cuando se completen las 50 plazas disponibles por riguroso orden de inscripción. El curso es gratuito y tendrá una duración de dos meses durante los cuales es imprescindible ajustarse a los calendarios en materia de avance y resolución de las actividades del curso. Aunque el curso tiene la opción de realizarlo tanto en inglés como en español, es recomendable tener conocimientos básicos de inglés informático para la realización de algunos ejercicios. No son necesarias nociones de programación, pero sí estar familiarizado con la realización de fórmulas y lógica derivativa. El curso comenzará el día 16 de mayo y finalizará el 10 de julio. Los alumnos que superen todas las actividades del curso, serán autorizados por el tutor para presentarse a la prueba final que se realizará en las aulas Mentor durante la convocatoria prevista para Octubre de 2018. Una vez superada esta prueba final, los alumnos recibirán un certificado de Aula Mentor correspondiente a 100 horas. Os adjuntamos el tríptico con la información...

ler máis