ENQUISA DO PLAN DE FORMACIÓN XUVENIL

 

O Plan de Formación Xuvenil está dirixida a persoas entre 16 e 29 anos.

Queremos saber as túas preferencias en canto os posibles cursos formativos.

Consulta a información dos cursos e participa na seguinte enquisa:

https://cdlotorron.typeform.com/to/YZ6LcW

 

Contidos dos cursos

DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS DE ANDROID I. 130 horas

Contidos

Unidade 1: Introdución ao entorno de Android
Unidade 2: Deseño da Interface de usuario en Android
Unidade 3: Máis información sobre Android
Unidade 4: Traballando con ficheiros
Unidade 5: Intencións e Seguridade
Unidade 6: Provedores de contidos, Servizos e Notificacións
Unidade 7: Bases de datos
Unidade 8: Android práctico

 

FABRICACIÓN DIXITAL: INTRODUCIÓN  AO MODELADO E IMPRESIÓN 3D. 120 horas

Contidos

Módulo 1. Fabricación dixital. Introdución teórica ao modelado e impresión 3D.
Módulo 2. Ferramentas principais e instrucións de manexo do programa 123D Design.
Módulo 3. Sketches ou elementos bidimensionais. Tipos e posibilidades.
Módulo 4. Ferramentas avanzadas. Importación e exportación de arquivos.

 

MANTEMENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. 90 horas

Contidos

Módulo 1: Placa Nai, O microprocesador  e  A Memoria.
Módulo 2: Sistemas de almacenamento masivo: Discos duros e unidades de CD e DVD.
Módulo 3: Tarxetas Gráficas, Monitores e Tarxetas de Son.
Módulo 4: Teclado, Rato, Impresoras, Escánares, Cámaras de Fotos dixitais e Módems e Routers

 

LINUX PARA USUARIOS. 60 horas

Contidos

Unidade 1: Sistema de arquivos e carpetas.
Personalización do escritorio e accións con carpetas e arquivos.
Unidade 2: Traballos con comandos
É unha iniciación ao traballo con comandos nunha terminal.
Unidade 3: Xestión de programas.
Unidade 4: Xestión do sistema en modo gráfico.
Xestión básica do sistema: altas de usuarios, impresoras, resolución de problemas básicos, etc.

 

PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS. 110 horas

Contidos

Módulo 0. Introdución do curso e desenvolvemento do mesmo.

Módulo 1. Arduino (emulación, lectura de sensores, activación de diodos e outros elementos a 220v. Ler e modificar elementos dende un navegador web en pc o móbil).

Módulo 2. Introdución ás linguaxes de programación e framework. (Programación estruturada, POO e orientada a bloques e eventos).

Módulo 3. Android (Programar aplicacións con App Inventor, Processing e Sketchware dende o propio móbil).

Módulo 4. Raspberry. (Instalación de sistemas operativos e control dos portos GPIO para sensores, actuadores)

Módulo 5. Fundamentos tecnolóxicos, tendencias e tecnoloxía útil

 

MICRO PLC. AUTOMATIZACIÓN FÁCIL. 100 horas

Contidos

Módulo 1. Unidade didáctica 1: Introdución aos microPLCs.
Módulo 2. Unidade didáctica 2: Composición dos microPLCs.
Módulo 3. Unidade didáctica 3: Características particulares de programación.
Unidade didáctica 4: Operacións básicas.
Módulo 4. Unidade didáctica 5: Configuración de instalacións.
Unidade didáctica 6: Outras funcións de programación.

Autor: CDL O Torron

Compartir este artigo en