DOG 14/12/2018 Acreditación de competencias profesionais.

ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Consulta a relación de unidades de competencia e prazas obxecto de acreditación no seguinte enlace:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181214/AnuncioG0534-071218-0001_gl.pdf

 

Autor: CDL O Torron

Compartir este artigo en