Cursos lingua galega (CELGA)

No DOG, do 06 de febreiro de 2018, publícase a RESOLUCIÓN do 25 de xaneiro de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B), tanto en modalidade presencial como virtual.

O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Para máis información:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180206/AnuncioG0164-290118-0002_gl.html

 

Autor: CDL O Torron

Compartir este artigo en