CURSO CONTROL E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS – 2ª CONVOCATORIA

O venres 26 de outubro ás 10.00 horas terá lugar a 2ª convocatoria para a inscrición/selección do curso CONTROL E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS do Plan de Formación Municipal.

Documentación a aportar coa solicitude:

  • vida laboral expedida nos últimos 7 días
  • fotocopia do NIF

 

PROGRAMA DO CURSO:

  1. Elementos de protección das instalacións e personais
  2. Equipos e material de limpeza e desinfección: compoñentes, regulación e mantemento
  3. Equipos e material de mantemento
  4. Desinfección, desinsectación e desratización: clasificación
  5. Métodos de loita
  6. Productos
  7. Preservación do medio ambiente no uso de instalacións
  8. Tipos, compoñentes e uso de pequena maquinaria e equipos utilizados no mantemento de instalacións

 

Autor: CDL O Torron

Compartir este artigo en