Curso  “ATENCIÓN HIXIÉNICO-SANITARIA DE PERSOAS DEPENDENTES” de Aula Mentor en Salceda de Caselas
Out23

Curso “ATENCIÓN HIXIÉNICO-SANITARIA DE PERSOAS DEPENDENTES” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

  O contido do curso pretende conseguir as competencias relacionadas coa atención hixIénica e sanitaria que é necesario dispensar as persoas dependentes no seu domicilio, e por isto o alumno encontrará: Textos para cada unidade coas explicacións teóricas necesarias que sustentan a base da práctica diaria na atención e os coidados. Elementos procedimentais, actividades e exercicios, cos que o alumno poderá repasar as unidades e...

Ler máis
Curso  “INICIACIÓN Á PROGRAMACIÓN” de Aula Mentor en Salceda de Caselas
Out16

Curso “INICIACIÓN Á PROGRAMACIÓN” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

    Este curso introduce os conceptos básicos da programación de ordenadores seguindo os principios da programación estruturada e modular. A linguaxe utilizada como caso de estudios é o Pascal, moi recomendado desde o punto de vista didáctico, pero tras a superación do curso, os alumnos/as deben adquirir unha visión global da programación que lles permita abordar cun esforzo moderado, a tarefa do estudo de calquera outra...

Ler máis
Curso “FUNDAMENTOS DA FOTOGRAFÍA” de Aula Mentor en Salceda de Caselas
Out09

Curso “FUNDAMENTOS DA FOTOGRAFÍA” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

Neste curso vamos a reflexionar sobre a intención comunicativa que poida ter cada cal ao facer as súas propias fotografías empregando a linguaxe das imaxes. Farase un recorrido polos aspectos teóricos da linguaxe audiovisual e estudarase cada un dos dispositivos técnicos das cámaras fotográficas para o control da imaxe, sen esquecer a iluminación. A intención é educar o ollo de maneira que o fotógrafo sexa capaz de visualizar a foto...

Ler máis
CURSOS GRATUITOS AULA MENTOR
Out04

CURSOS GRATUITOS AULA MENTOR

  La matrícula se podrá realizar de forma gratuita en el CDL O Torrón del 4 al 14 de octubre, contando cada curso con 50 plazas que serán asignadas por riguroso orden de inscripción. La formación comenzará el día 16 de octubre y el plazo para terminar todas las actividades será de dos o tres meses según el curso. Estos cursos no tienen examen presencial y por lo tanto solo se emite el certificado de aprovechamiento o asistencia...

Ler máis
Curso “XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS” de Aula Mentor en Salceda de Caselas
Out02

Curso “XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

  O curso de Xestión de Recursos Humanos presenta un enfoque eminentemente práctico e ten como obxectivo que os alumnos adquiran unha visión global das principais áreas de actividades que se desenvolven nun departamento de desenvolvemento de recursos humanos (selección, organización, avaliación, retribución, formación) e coñezan algunhas das técnicas que se utilizan con maior frecuencia.   O curso está deseñado para que o...

Ler máis
Curso “AUTOCAD” de Aula Mentor en Salceda de Caselas
Set26

Curso “AUTOCAD” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

  AutoCAD é un programa de Deseño Asistido por Ordenador (DAO) de uso xeral. Coloquialmente, o deseño asistido por ordenador se lle coñece por as súas siglas en inglés: CAD.  Fundamentalmente, os programas de CAD traballan en dous entornos:  bidimensional (2D) y tridimensional (3D). O obxectivo deste curso é describir, estudar e profundizar nas representacións planas o entorno 2D do programa AutoCAD. O manual que se proporciona...

Ler máis