Curso a distancia “INICIACIÓN A INTERNET” de Aula Mentor en Salceda de Caselas
Dec18

Curso a distancia “INICIACIÓN A INTERNET” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

    Con este curso preténdese que os alumnos se familiaricen con Internet; permitindo ademais que se adquiran as habilidades necesarias no uso de navegadores, correos electrónicos, redes sociais, grupos de noticias, blogs, aplicacións multimedia en liña, páxinas webs e manexo de documentos compartidos tan necesarios nos nosos días. Os destinatarios do curso son usuarios iniciados en Internet que necesiten coñecer as...

Ler máis
Curso a distancia  “PROCESOS DE XESTIÓN DE CALIDADE NA HOSTALERÍA E TURISMO” de Aula Mentor en Salceda de Caselas
Dec11

Curso a distancia “PROCESOS DE XESTIÓN DE CALIDADE NA HOSTALERÍA E TURISMO” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

  Os responsables das organizacións turísticas preocúpanse por implementar procedementos de mellora da calidade nos seus procesos, o que lles permite posicionarse dunha forma vantaxosa na relación á competencia. O amplo conxunto de actividades e factores que forman o sector turístico, require un tratamento de calidade moi particular, pola variedade e complexidade das interaccións que se producen entre a oferta e os turistas, máis...

Ler máis
Curso a distancia  “PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS” de Aula Mentor en Salceda de Caselas
Nov28

Curso a distancia  “PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

  O curso básico de “Prevención de Riscos Laborais” supón a porta de entrada ao mundo da prevención para aplicar certos conceptos de prevención na práctica diaria e incluso, para abrir unha posible vía de especialización profesional. Os obxectivos principais deste curso son: Capacitar o participante para o desempeño das funcións do nivel básico de Prevención de Riscos Laborais conforme o establecido no Reglamento de Servizos de...

Ler máis
Curso a distancia de “EXCEL” de Aula Mentor en Salceda de Caselas
Nov20

Curso a distancia de “EXCEL” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

  Este curso a distancia é unha guía avanzada sobre as ferramentas que posúe a folla de cálculo máis potente do mercado e a máis utilizada nas empresas, Administración Pública e usuarios particulares. Ao final do curso dominaranse as ferramentas de organización, análise e presentación de datos, a creación de táboas e gráficos dinámicos, intercambiar e reutilizar información de distintos programas de Office, compartir documentos a...

Ler máis
Curso “CONTRATACIÓN LABORAL” de Aula Mentor en Salceda de Caselas
Nov13

Curso “CONTRATACIÓN LABORAL” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

  A finalidade de este curso é ofrecer unha visión completa da vida das relacións laborais na empresa, desde a normativa aplicable, nacemento dos contratos e diversas vicisitudes (modificación e suspensión) ata a súa extinción, destacando tamén pola súa importancia o tratamento e protección dos datos persoais dos traballadores por parte da empresa. Está dirixido a aquelas persoas interesadas no coñecemento das relacións laborais...

Ler máis
Curso “XESTIÓN DE PEDIDOS E STOCK” de Aula Mentor en Salceda de Caselas
Nov06

Curso “XESTIÓN DE PEDIDOS E STOCK” de Aula Mentor en Salceda de Caselas

  Este curso está destinado a aquelas persoas que traballan ou están interesadas en desenvolver a súa actividade profesional no ámbito da loxística, a xestión e coordinación das operacións do almacén. En concreto esta formación capacita ao alumno para recoñecer e aplicar técnicas de organización das actividades en distintos tipos de almacén, xestionar os procesos de preparación de pedidos, elaborar inventarios aplicando técnicas...

Ler máis